Pracownik na stanowisku BHP
13 lipca 2020

USOS UKW – jaka praca po kierunku BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy studia?

By adminzz

O bezpieczeństwo pracowników musi dbać każdy pracodawca. Regulują to odpowiednie przepisy prawne. Kontrolę nad tym sprawuje specjalista BHP, który ma dostęp do wszelkich wiadomości i zna prawo pracy w najgłębszym stopniu. Posiadanie w swej kadrze wykwalifikowanego behapowca, pozwoli pracodawcy działać zgodnie z prawem i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim swoim pracownikom oraz sobie samemu. Oprócz tego, iż specjalista do spraw BHP może znaleźć pracę w każdym przedsiębiorstwie, może również działać na własny rachunek, otwierając biznes szkoleniowy lub samemu tworzyć miejsca pracy we własnej firmie produkcyjnej bądź usługowej.

Specjalista BHP potrzebny jest w każdym zakładzie pracy

Bez względu na to, jaką firmę byśmy zakładali i zatrudniali chociaż jednego pracownika, musimy zapewnić mu szkolenie z zakresu BHP. Pracownik musi zapoznać się ze swoim stanowiskiem pracy. Potrzebuje on wiedzieć, jak ma postępować podczas wykonywania zadań, obsługi maszyn, sposobu poruszania się po zakładzie itp. O tym wszystkim dowie się od specjalisty, który zdobył kwalifikacje na kierunku studiów BHP- Bezpieczeństwo i higiena pracy.

To właśnie specjalista od BHP jest uprawniony do przeszkolenia pracownika i dopuszczenia go do pracy na danym stanowisku. Specjalista tworzy odpowiedni program przygotowawczy dla pracowników i przedstawia je na zorganizowanym szkoleniu. Po wykładach teoretycznych, często w połączeniu z praktycznym przeszkoleniem przy maszynach, robi pracownikowi egzamin, na którego podstawie zadecyduje, czy dana osoba jest w stanie przejąć odpowiedzialność za swoją pracę w danym zakładzie, czy tez nie.

USOS UKW Bydgoszcz kształci przyszłych specjalistów BHP

Dzięki studiom wyższym zdobędziemy wysokie kwalifikacje. Będziemy mogli zatrudnić się w każdym przedsiębiorstwie, w którym potrzebny jest specjalista BHP, który będzie czuwał nad bezpieczeństwem pracowników oraz dbał o prawidłowy system bezpieczeństwa. Praca behapowca jest bardzo odpowiedzialna, dlatego jest wysoko wynagradzana. Kierunek studiów BHP- Bezpieczeństwo i higiena pracy przygotuje nas gruntownie do tego, aby stawić czoła wszelkim wyzwaniom.

W każdym zakładzie pracy będą obowiązywać inne normy dotyczące bezpieczeństwa, dlatego obszar nauki studiów jest globalny. Dzięki temu poradzimy sobie w każdej dziedzinie gospodarki, obejmując stanowisko behapowca, które opiera się na kontrolowaniu zakładów pracy właśnie pod kątem bhp.

Jakie kwalifikacje otrzymamy po kierunku studiów BHP- Bezpieczeństwo i higiena pracy?

Praca po studiach na kierunku BHP

Źródło: Pixabay.com

Studia pierwszego stopnia obejmują dwa kierunki bezpieczeństwa i higieny pracy:

  • inżynieria środowiska pracy;
  • zarządzanie bezpieczeństwem pracy.

Po obydwu kierunkach studiów BHP- Bezpieczeństwo i higiena pracy otrzymamy certyfikat inżyniera BHP. Ten tytuł możemy przebić, starając się na studia II stopnia w tym kierunku, uzyskując magistra. Jest również możliwość starania się w USOS UKW Bydgoszcz na studia podyplomowe.

Specjalista BHP czuwa nad bezpieczeństwem innych oraz swoim

Zadaniem behapowca jest nie tylko czuwanie nad bezpieczeństwem innych i swoim. Musi on również w odpowiedni sposób reagować w razie wypadku, jaki zdarzy się w zakładzie pracy lub w jego obrębie. Do niego również należy prawidłowe postępowanie w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Posiadanie wiedzy to pół sukcesu. Drugie pół to umiejętność zastosowania jej w praktyce. Do zadań behapowca będzie należeć również negocjowanie i wymuszanie na pracodawcy przystosowania narzędzi, maszyn, środowiska oraz warunków pracy do anatomicznych i psychofizycznych możliwości zatrudnianych pracowników.

Przy niektórych produkcjach towarów mogą występować różne pyły, substancje wziewne itp. szkodzące zdrowiu pracowników. W tym wypadku specjalista od BHP musi mieć wiedzę w zakresie chorób zawodowych. On też wypełnia protokoły związane z zaistniałymi chorobami bądź wypadkami. Musi też znać, jakie zagrożenia stwarza dana produkcja na skalę środowiska naturalnego.

Absolwent studiów BHP- Bezpieczeństwo i higiena pracy jest bardzo dobrze przygotowany do pełnienia swoich obowiązków zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Autor tekstu:
copywriter Beata Goździk,
nauczyciel wychowania przedszkolnego,
autorka książki „Bierz plecak i lecimy”
(wyd. Psychoskok) oraz lektorka audiobooków.

Źródła: