Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą
7 września 2020

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy na osobę starszą? Aktualne informacje

By adminzz

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą przyznawany jest przez gminne lub miejskie ośrodki pomocy społecznej. Aby zasiłek przysługiwał osobie sprawującej opiekę nad osobą starszą, muszą być spełnione pewne warunki. Zdarza się, iż ów zasiłek nie zostanie przyznany. Dziś słów kilka na temat tego, jak uzyskać zasiłek opiekuńczy na osobę starszą.

Na jak długo otrzymamy zasiłek opiekuńczy na osobę starszą spokrewnioną?

Jeżeli pracujemy zawodowo, zasiłek opiekuńczy możemy otrzymać na 14 dni w roku kalendarzowym. Tyle nam przysługuje dni opieki nad chorą starszą osobą. Jest on jak dodatkowy płatny urlop. Gdy jest konieczność odejścia z pracy, by zaopiekować się niedołężnym staruszkiem 24 godziny na dobę, wówczas nie mówimy o zasiłku opiekuńczym, a specjalnym zasiłku opiekuńczym.

Jeśli mamy dzieci, które w ciągu roku również chorują i trzeba nimi się zająć (mowa o dzieciach do lat 14), wówczas mamy na ten cel łącznie 60 dni do wykorzystania w ciągu roku. Pomimo iż dochodzi opieka nad dziadkami, czas się nie wydłuża. Nadal jest tylko 60 dni przeznaczonych na opiekę. Czas ten nie jest mnożony przez ilość osób, nad którymi potrzebujemy objąć opiekę. Czyli mając pod opieką np. dwoje dziadków, nie dostaniemy 28 dni wolnych od pracy ze świadczeniem zasiłku opiekuńczego na osobę starszą. Otrzymamy tylko ustawowe 14 dni. Tak samo jest z liczbą dzieci.

Czy siostra i brat mogą otrzymać zasiłek opiekuńczy nad dziadkiem?

Obydwoje rodzeństwo mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy nad dziadkiem, ale nadal będzie to tylko łącznie 14 dni w roku kalendarzowym. Czyli jeżeli siostra wykorzystała urlop np. 10 dni na opiekę nad dziadkiem, to jej brat może wykorzystać już tylko 4 dni na ten cel. Gdy muszą zaopiekować się zarówno chorym dziadkiem, jak i babcią, wówczas nadal mają wspólnie do dyspozycji łącznie 14 dni w ciągu jednego roku.

Aby dostać dłuższe świadczenie opieki nad starszą osobą, możliwa jest sytuacja taka, iż rezygnujemy z pracy zawodowej w celu stałej opieki nad dziadkiem lub babcią. Wówczas staramy się o tzw. specjalny zasiłek opiekuńczy nad osobą starszą. Wniosek o takie świadczenie rozpatruje gminny lub miejski ośrodek pomocy społecznej. Tam musimy się skierować i ubiegać o świadczenie pieniężne. Istnieje obawa, iż pomimo zrezygnowania z pracy zawodowej, by opiekować się niedołężną osobą starszą, zasiłku takiego nie otrzymamy.

Czy mając gospodarstwo rolne możemy ubiegać się o specjalny zasiłek na osobę starszą?

Przepisy mówią, iż o taki zasiłek możemy się ubiegać, jeżeli zaprzestaniemy pracy w gospodarstwie rolnym. Musimy się też wylegitymować przed instytucją pomocy społecznej stosownym zaświadczeniem o zaprzestaniu rolniczej działalności, złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Kryteria otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego na osobę starszą

Jeżeli chcemy zaopiekować się np. swoim dziadkiem lub ojcem staruszkiem, musimy przedstawić odpowiednie dokumenty, a są nimi:

 • wypełniony wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • dokument tożsamości i jego ksero,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach wszystkich członków rodziny lub oświadczenia podpisane przez te osoby,
 • załącznik o ubezpieczeniu społecznym.

We wniosku trzeba wypełnić wszystkie rubryki i wpisać kwoty zgodnie z prawdą. MOPS lub GOPS przeliczy  dochody wszystkich członków rodziny i określi średnią kwotę na każdego jej członka.

Jakie dane musimy uwzględnić we wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy na osobę starszą?

Kobieta sprawująca opieke nad osobą starszą

Źródło: Pexels.com

We wniosku wpisujemy wszystkie dane personalne swoje oraz pozostałych członków rodziny pozostającymi we wspólnym gospodarstwie. Będą to dane:

 • osoby ubiegającej się o zasiłek;
 • osoby, nad którą chcemy sprawować opiekę;
 • wszystkich kolejnych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie z osobą wnioskującą o zasiłek;
 • wszystkich członków wchodzących w skład rodziny osoby, nad którą chcemy sprawować opiekę.

Przy każdej wymienionej osobie podajemy jej pokrewieństwo z nami lub osobą starszą, nad którą ubiegamy się o zasiłek opiekuńczy.

Jeżeli średnia sumy wszystkich zarobków będzie wynosiła mniej niż 764 zł na każdą osobę w rodzinie, wówczas specjalny zasiłek opiekuńczy na osobę starszą otrzymamy i będziemy mogli zająć się dziadkiem lub babcią całodobowo.

Autor tekstu:
Beata Goździk – copywriter,
autorka książki „Bierz plecak i lecimy”, lektor audiobooków.

Źródła:

 • http://www.zasilki.pl/artykul,1650,16237,zasilek-opiekunczy-dla-roznych-czlonkow-rodziny.html,
 • https://www.mops.katowice.pl/sites/default/files/DPI/SR-4.SZO_.wniosek.pdf,
 • http://www.mops.tychy.pl/swiadczenia_rodzinne/Specjalny_zasilek_opiekunczy.html,
 • http://www.mops.tychy.pl/swiadczenia_rodzinne/NOWE_WNIOSKI.html.