Pacjent u lekarza na badaniach okresowych
22 grudnia 2021

Badania okresowe – dla kogo?

By adminzz

Badania okresowe stanowią konsultacje lekarskie, które należy wykonywać regularnie. Ustalenia te dotyczą osób zatrudnionych w firmie na określonym stanowisku. Warto wiedzieć, dlaczego konsultacje lekarskie są tak istotne zarówno dla zatrudnionego w przedsiębiorstwie, jak i przełożonego.

Charakterystyka wizyt

Badania okresowe należy wykonywać cyklicznie zgodnie z ustaleniami kodeksu pracy. Przeprowadza się je w celu ustalenia stanu zdrowia osoby zatrudnionej w firmie. Na podstawie badań można stwierdzić, czy pracownik jest zdolny do wykonywania swojego zawodu, czy też występują komplikacje, utrudniające realizowanie zadań służbowych. Analizy obejmują pacjentów zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Właściciel firmy nie może przyjąć na wolne stanowisko osoby, nie posiadającej aktualnych badań. Skierowanie do lekarza wydawane jest przez zakład pracy. To on odpowiada za uregulowanie należności, wynikających z przeprowadzonego badania. Każdy pracownik dostaje wolny dzień, by móc udać się do specjalisty. W przypadku odmówienia wykonania badań przedsiębiorca ma prawo rozwiązać umowę z osobą zatrudnioną w firmie. Po konsultacji u specjalisty lekarz wyznacza kolejny termin wizyty. Częstotliwość badan uzależniona jest od rodzaju pracy, stanowiska oraz stanu zdrowia konkretnej osoby. W trakcie wizyty lekarza przeprowadza wywiad medyczny w celu uzyskania informacji na temat wpływu wykonywanego zawodu na zdrowie pacjenta. Wykonywane są ponadto proste badania diagnostyczne. W przypadku ewentualnych wątpliwości, co do stanu zdrowia pacjenta, lekarz może zlecić przeprowadzenie dodatkowych analiz.

Miejsce wykonywania badań

Zakład pracy wskazuje osobie zatrudnionej w firmie przychodnię, do której należy się zgłosić na konsultację medyczną. Nie można zatem wybrać sobie dogodnego miejsca. Badania okresowe wykonywane są z konkretną placówką specjalistyczną w ramach umowy medycyny pracy.

Inne konsultacje

Cykliczne wizyty u lekarza nie są jedynym obowiązkiem osoby zatrudnionej w przedsiębiorstwie. Medycyna pracy obejmuje bowiem także wstępne, kontrolne i końcowe badania. Pierwszy typ konsultacji dotyczy osób przyjmowanych do firmy oraz tych przenoszonych na inne stanowisko. Badania kontrolne wykonywane są w celu oceny zdolności pracownika do wykonywania zawodu. Zleca się je również w przypadku niemożności pracy przez okres powyżej trzydziestu dni powstałej w wyniku choroby. Końcowe badania nie są obowiązkowe. Przeprowadza się je na wniosek pracownika. Końcowe badania wykonywane są w przypadku osób, wykonujących czynności zawodowe w warunkach narażenia na oddziaływanie czynników i substancji rakotwórczych, a także pyłów zwłókniających.

Badania okresowe należy wykonywać, chcąc utrzymać się na swoim stanowisku wyznaczonym przez przełożonego. Przed podjęciem pracy w danym przedsiębiorstwie warto zwrócić uwagę, czy oferuje ona opiekę medyczną, obejmującą tego typu konsultacje. Szczegółowe informacje na temat abonamentów dla firm dostępne są na stronie internetowej CMP.med.pl.